NLP Mojster Praktik

NLP Mojster Praktik

Trening odličnosti, delovanja v timu in javnega nastopanja

Pogoj za vpis v ta program je uspešno opravljeno izobraževanje NLP Praktik.

Program zajema poglobljene tehnike dela na sebi, kot so pristopi za odpravljanje fobij, travm in večine
alergij, spoznavanje dinamike in zahtev timskega dela ter veščin javnega nastopanja.

Sklopi predavanj in vaj tematsko zajemajo:

  • Javno nastopanje in prezentiranje.
  • Modeliranje – hitro pridobivanje veščin uspešnih ljudi.
  • Upravljanje, vodenje in motiviranje posameznikov, timov in organizacij.
  • Preseganje omejujočih stanj, fobij in travm ter poglobljeno delo na sebi, kar omogočajo tehnike na časovni črti (Time Line), uporaba trans jezikovnih vzorcev in delo z nezavednim.
  • Kreiranje in vplivanje na željeno prihodnosti.

Prijava na NLP Mojster Praktik

Mnenja Strank

NLP  je po moji presoji izredno uspešen  model komunikacije ter metoda osebnostnega spreminjanja , saj je
v času učenja v meni sprožil  tok dogajanj , ki  še trajajo in znova in znova premikajo svet mojih vrednot,
načenjajo  stara utečena  prepričanja in s tem moja stališča do sebe, v pozitivno preoblikovanje nove
realnosti.

Mojca Modic

Sedaj, ko sem pri Emily končala izobraževanje NLP Praktik, vidim, kako zelo koristno je to znanje za delo na
sebi… Res odlične tehnike in vaje za osebnostno rast in razvoj… Razmišljam o nadaljevanju na NLP
Mojster-Praktik.

Nina Kopač

Pri Emily sem obiskovala program NLP Praktik. Želela bi povedati, da sedaj, ko sem končala
NLP Coacha (nadaljnjih izobraževanj sem se udeležila pri drugih predavateljih) se šele
zavedam, koliko mi je bilo dano prejeti od nje. Nisem dobila samo novih veščin in znanj,
prejela sem mnogo več. Veliko življenjskih spoznanj, ki jih lahko prejme učenec samo od
takšne učiteljice kot je Emily, saj je oseba z veliko življenjskih modrosti. Ima svojstven in
edinstven način posredovanja znanja, kar jo dela drugačno od drugih predavateljev. Hvala za
vse prejeto znanje.

Andreja Vouk / profesorica defektologije

Kar nekaj let sem se pripravljala na NLP izobraževanje. Vedno znova sem še iskala neki boljši
timing, posebno priložnost, pravi razlog,…In vse to se je izšlo prav z vpisom na NLP
izobraževanje pri Emily, po nekem povsem naključnem spletu okoliščin, za katere sem prav
hvaležna. V svojem trenutno zelo turbulentnem obdobju, mi NLP znanja, napotki, vodila, ki jih
tako profesionalno in čutno, z veliko predanostjo podaja Emily, usmerjajo pozornost in
energijo v moj nadaljni osebni razvoj. Prvostopenjski program NLP-ja me je tako navdušil, da
želim svojo osebno odličnost dopolnjevati in graditi dalje. Hvala Emily, ker osnovne definicije
NLP teorije, tako barvito in slikovito dopolnjuješ z vložki iz svojih osebnih izkušenj in doživetij,
z zanimivimi in poučnimi zgodbami in anekdotami in z izrednim občutkom za retoriko. Tako je
samo še lažje verjetno, da je čisto vse mogoče, ko enkrat verjameš vase in v svoje sanje.

Martina Šinkovec